2013-03-07

Externa nyheter

Undanta naturskyddade områden från vindkraftsutbyggnad

Naturskyddade områden ska som huvudregel undantas från riksintresse för vindbruk, skriver Naturskyddsföreningen i ett remissvar om vindkraftslokalisering. Såväl regeringen som Energimyndigheten har tydligt uttryckt att man önskar en mer effektiv beslutsprocess för att skynda på utbyggnaden av vindkraft.

Läs hela