2018-11-23

Externa nyheter

Ungern fasar ut sitt sista stora kolkraftverk

Snabbt stigande priser på utsläppsrätter gör att dagarna för Ungerns sista stora kolkraftverk Mátra sannolikt är räknade. ”Elektricitet från kolkraft kommer inte vara ekonomiskt försvarbart framöver”, säger Barbara Botos, biträdande statssekreterare för klimat­politik i Ungern.

Läs hela artikeln hos ETC.