2012-08-22

Externa nyheter

Unik vindkraftsutbildning på Högskolan Gotland

Högskolan på Gotland planerar för en unik internationell utbildning i vindkraft. En treårig distansutbildning ska ge en kandidatexamen i energiteknik och vindkraftsprojektering.

Läs hela