2020-03-11

Externa nyheter

Unilever uppnår målet 100% förnybar el på fem kontinenter

Unilever offentliggjorde idag att all deras verksamheter på fem kontinenter nu drivs till 100 % med förnybar elektricitet, vilket innefattar kontor, fabriker, datacenter, lagerbyggnader samt distributionscentraler.

Så långt som möjligt, har Unilevers övergång till förnybar el genomförts genom att stödja utvecklingen för förnybar elproduktion lokalt, 38 % av elektriciteten levereras via företagsavtal (PPAs) och avgifter för grön el. Där det inte varit möjligt att göra detta, har Unilever upphandlat certifikat för förnybar el (RECs) via den öppna marknaden som är kopplade till förnybar elproduktion.Läs artikeln från it-hållbarhet.