2018-05-28

Externa nyheter

Uppdaterad strategi för vindkraftsarbetet

Energimyndigheten har nu uppdaterat den vindkraftsstrategi som antogs 2016. Samverkan med andra intressen samt en optimerad planerings- och tillståndsprocess får nu ett tydligare fokus.

Jämfört med den första versionen som antogs 2016 läggs nu ett tydligare fokus på följande frågor:

  • Samverkan med andra intressen
  • En optimerad planerings- och tillståndsprocess, som ger en resurseffektiv utbyggnad och välgrundade avvägningar mot andra samhällsmål
  • Större fokus på livscykelperspektivet
  • Insatser för att främja näringslivsutveckling
  • Insatser för att främja kunskapsspridning och kompetens
  • Tidsperspektivet och utmaningen att planera för de investeringar i elsystemet som måste göras till 2040.

Läs mer här