2016-09-29

Externa nyheter

Uppdaterade regler om mätning av flyghinder

Föreskrifterna om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten har uppdaterats. Kraven riktar sig till den som uppför eller låter uppföra hinder, till exempel, byggnader, vindkraftverk och master.

Läs informationen på transportstyrelsen.se