2017-09-22

Externa nyheter

Uppdatering av vindbrukskollen

En mer heltäckande och uppdaterad karttjänst är resultatet av det senaste årets stora genomgång av Vindbrukskollen. Projektet har gått igenom så gott som alla uppförda vindkraftverk, bland annat har satellitbilder från Lantmäteriet använts för att verifierat verken. I samband med detta arbete har även året då verken tagits i drift, och annan grundläggande teknisk data för verken, förts in i databasen.

Vindbrukskollen kommer att vara på plats under konferensen Vind 2017 i monter 38.

Läs mer här