2012-11-01

Externa nyheter

Uppdrag analysera åtgärder som kan minska prisskillnader mellan elområden

Näringsdepartementet har gett konsulten Björn Hagman i uppdrag att utreda möjliga åtgärder för att minska skillnader i elpris mellan elområde 3 och elområde 4. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december i år.

Läs hela