2013-04-25

Externa nyheter

Uppdrag att ta fram strategi för storslagen fjällmiljö

Regeringen har den 25 april 2013 uppdragit åt Naturvårdsverket att ta fram ett förslag till en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som ska bidra till att miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö nås.

Läs hela