2015-01-23

Externa nyheter

Uppdrag om ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020

Sammanfattning
Energimyndigheten får i uppdrag att redovisa de justeringar som behövs samt konsekvenserna av en eventuell höjning av målet för utvecklingen av den förnybara elproduktionen inom det gemensamma svenska och norska elcertifikatssystemet. Uppdraget ska redovisas senast den 5 februari 2015.

Läs hela