2015-06-08

Externa nyheter

Uppdrag om att göra elmarknaden ännu effektivare

Aktiva kunder är en viktig del för en fungerande elmarknad. Regeringen ger därför Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda hur kunderna kan bli ännu aktivare med att påverka sin elförbrukning.

Läs hela