2016-09-02

Externa nyheter

Uppdrag om framtagande av förslag till kvoter för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet

Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram förslag på utformning av kvotkurvan för elcertifikaten efter 2020 för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med 18 TWh nya elcertifikat till 2030.

Läs mer