2015-09-24

Externa nyheter

Uppdrag till Energimyndigheten inför Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Regeringen har gett Energimyndigheten följande uppdrag inom ramen för den kommande Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017.

Läs hela