2020-10-08

Externa nyheter

Uppdrag till myndigheter ska öka jämställdheten i energisektorn

Regeringen ger Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket i uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Myndigheterna ska också delta i regeringens program för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

– Energisektorn har länge dominerats av män. Ökad jämställdhet är en grundläggande rättvisefråga och avgörande för att fler kvinnor ska känna sig välkomna i branschen, säger energiminister Anders Ygeman.

Läs pressmeddelandet från Regeringskansliet.