2017-09-21

Externa nyheter

Uppemot en halv miljard kan investeras i Skellefteå Hamn innan 2030

Skellefteå Hamn har fått klartecken från Mark- och miljödomstolen att påbörja muddring i hamnen. Det blir första steget i en rad strategiska framtidsinvesteringar på hamnområdet.
– Vi kommer att bli mer konkurrenskraftiga och kunna hantera fler och större fartyg, säger Lars Widelund, hamnchef.

Läs mer här