2015-03-18

Externa nyheter

Uppfinning ger nytt hopp om vågkraft

En ny typ av vågkraftverk med svenska uppfinningar i botten kan ge ett genombrott för den svårbemästrade tekniken. Lättare och smartare teknik gör bojarna fem gånger så effektiva som andra kraftverk.

Läs hela