2010-03-03

Externa nyheter

Uppförandekod för projektörer

Nu finns branschgemensamma rekommendationer om hur en projektör bör arbeta med information vid etablering av vindkraft.

”Även om kommunen har pekat ut ett område som lämpligt för vindkraft, är det alltid någons skog eller marker man rör sig i. Det ska man tänka på”, för att citera en klok projektör.  Hon är inte ensam om sitt sätt att resonera. För många vindkraftprojektörer är det en självklarhet att närma sig människor som berörs av planer på utbyggnad av vindkraft med respekt och lyhördhet.

Men det är inte en självklarhet för alla. Därför har vi tagit fram ”Uppförandekod för projektörer”. Den består branschgemensamma rekommendationer om hur en projektör bör arbeta med information vid etablering av vindkraft.

Uppförandekoden med en kort bakgrund kan laddas ner här som pdf-fil
Projektör som vill ansluta sig till Uppförandekoden är välkommen att kontakta Kajsa Olsson på Energimyndigheten, kajsa.olsson@energimyndigheten.se

Filer att ladda ner

Uppförandekod för projektörer