2012-04-12

Externa nyheter

Upplyst eller utfryst – en antologi om energimarknaden

Initiativtagare till och utgivare av antologin är E.ON Sverige med koncernchefen Jonas Abrahamsson. – Vi måste både producera och använda energin på ett smartare sätt med våra kunder i centrum. Den pågående omställningen av energisystemet skapar många möjligheter, men också enorma utmaningar. Det är därför viktigare än någonsin att energifrågorna diskuteras djupare utifrån olika perspektiv. Med den här antologin vill vi ge plats åt olika röster och åsikter för att bidra till en sådan diskussion, säger Jonas Abrahamsson.

Avsnittet ”Vindkraften kan femdubblas” är skrivet av Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Läs hela antalogin på webben