2015-09-17

Externa nyheter

Uppmaning till klimatmobilisering 2015

Vi behöver hitta ett sätt att leva som håller klimatet i balans, där planeten inte värms upp på ett skadligt sätt och där vi inte förbrukar skadliga mängder energi, råvaror, människor, naturområden. Vi behöver hitta kraft att organisera om våra samhällen på ett sätt som gynnar livet i oss och runt om oss.

Läs hela