2020-09-07

Externa nyheter

”Uppmuntra kommuner att bygga ut vindkraften”

Regeringen måste agera i den kommande budgetpropositionen. Kommunerna behöver få resurser för att identifiera lämpliga placeringar för vindkraften, deras vetorätt måste reformeras och de bör få ta del av fastighetsskatten från vindkraften, skriver företrädare för nätverket Vindkraftens klimatnytta.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle