2019-09-11

Externa nyheter

Ur regeringsförklaringen den 10 september 2019

Ur regeringsförklaringen den 10 september 2019 avgiven av statsminister Stefan Löfven:

”Energiöverenskommelsen utgör grunden för att Sverige även i framtiden ska ha ett robust energisystem och el till rimliga priser. Kapaciteten att överföra el ska förbättras för att möta växande behov. De förnybara energikällornas betydelse växer nu snabbt. Vindkraften bidrar med en allt högre andel av energitillgången.”

Läs hela regeringsförklaringen här.