2018-07-05

Externa nyheter

Urholka inte ursprungsmärkningen

Konsumentverket slår ner på Polarbröds marknadsföring; ”Bakat med egen vindkraft”. Marknadsföringen anses vilseledande då källan till den el som tas ut från nätet inte kan garanteras. Genom detta resonemang urholkas ett fungerande system med ursprungsmärkning av el menar Energiföretagen Sverige. En konsekvens blir också att det inte lönar sig att göra konkreta investeringar som ansluts till elnätet.

Läs mer här.