2011-04-19

Externa nyheter

USA: Google bygger världens största vindkraftspark

Google och två japanska företag investerar motvarande 3,5 miljarder kronor i en vindkraftspark som kommer att byggas i delstaten Oregon.  Vindkraftsparken kommer att bli en av världens största med en installerad om 845 MW. Elproduktionen kommer att motsvara behovet från 235 000 hem. Genom att vindkraftsparken tränger ut el från kolkraftverk undviker man utsläpp på 1,5 miljoner ton koldioxid årligen.

Läs artikeln här