2011-04-18

Externa nyheter

USA: Kalifornien höjer förnybarhetsmålet

I förra veckan trädde en ny lagstiftning i kraft som innebär att Kalifornien kommer att öka andelen förnybar energi till 33% år 2020. Kalifornien får därmed USAs mest progressiva energipolitik. Den amerikanska energiministern Steven Chu kallar Kalifornien ett föredöme för andra stater. Enligt en studie kommer satsningarna innebära att upp till 100 000 nya jobb skapas.

Läs artikeln här