2011-04-20

Externa nyheter

USA: Klartecken för havsbaserad vindkraft

USAs första vindkraftsprojekt till havs har nu fått alla erforderliga tillstånd. Detta innebär att vindkraftsparken utanför Massachusetts kust redan kan börja byggas till hösten. Cape Wind-projektet omfattar 130 vindkraftverk med en total installerad effekt om 468 MW. Vindkraftsparken kommer årligen förse 400 000 amerikanska hushåll med förnybar el.

Läs artikeln i Wall Street Journal här

Besök Cape Wind-projektets hemsida här

USA: Klartecken för havsbaserad vindkraft

USAs första vindkraftsprojekt till havs har nu fått alla erforderliga tillstånd. Detta innebär att vindkraftsparken utanför Massachusetts kust redan kan börja byggas till hösten. Cape Wind-projektet omfattar 130 vindkraftverk med en total installerad effekt om 468 MW. Vindkraftsparken kommer årligen förse 400 000 amerikanska hushåll med förnybar el.

Läs artikeln i Wall Street Journal här

Besök Cape Wind-projektets hemsida här