2015-04-17

Externa nyheter

USA miljoninvesterar i skydd för fladdermöss

USA ska investera 15 miljoner kronor i skydd för känsliga fladdermusarter mot de effekter som vindkraftverk ska ge. Investeringen ska gå till fem olika projekt.

Läs hela