2011-04-19

Externa nyheter

USA: Vindkraften växer trots lågkonjunktur

En nyligen publicerad rapport visar att vindkraften växer med rekortdfart i USA.  Detta trots ekonomiskt bistra tider. Vindkraften växte med 15 procent under förra året och utgjorde 26 procent av all ny elproduktionskapacitet. Hela 5116 MW ny vindkraft installerades under 2010 och den totala mängden vindkraft i USA uppgår nu till 40181 MW, tillräckligt att försörja tio miljoner amerikanska hem med el.

Enligt AWEAs chefsekonom, Elizabeth Salerno, växer vindkraften eftersom den är ekonomiskt konkurrenskraftig. —Vindkraftsel är billigare än någonsin tack vare att vindkraftverken har blivit större och fått bättre prestanda, utan för att de för den skull har ökat i pris.

Läs hela nyheten