2016-01-12

Externa nyheter

Utan bandvagn ingen vindkraftspark

När vi tittar på olika alternativ till transport upp på fjället så finns inte så många varianter att välja på förutom bandvagn. Skoter är ett sätt men man sitter oskyddad mot väder och vind. Sen är lastutrymmet kraftigt begränsat så det är egentligen inte ett alternativ. På Sjisjka en av Sveriges största vindkraftsparker arbetar bandvagnen TL6 med service och underhåll.

Läs hela