2017-11-06

Externa nyheter

Utan ny kabel är det stopp

Vid SvD:s Energy Summit presenterade Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma en vision: ”Gotland en förebild för Sverige – och världen. Gotland ska visa vägen när Sverige skiftar mot förnybart.

Läs mer här