2019-06-12

Externa nyheter

Utbildning måste bli en del av klimatstrategin

Sverige kan komma att missa klimat- målen om inte den skriande kompetensbristen inom installationsbranschen åtgärdas. 17 000 personer med rätt kompetens skulle kunna anställas här och nu, skriver Ola Månsson och Amanda Rafter Ekenman från Installatörsföretagen.

Läs hela debattartikeln i Göteborgs-Posten.