2020-02-25

Externa nyheter

Utbyggnad av vindkraft i Tyskland minskar kraftigt

Det har byggts allt färre vindkraftverk i Tyskland de senaste två åren, trots att vindkraften bland annat ska ersätta kolet för att minska klimatutsläppen.

På två år har utbyggnadstakten av vindkraftverk sjunkit med 80 procent i Tyskland (…)

Det finns flera förklaringar till det här raset enligt Mattias Wondollek. Det mesta av den tyska vindkraften är byggd i norra delen av landet och det börjar bli ont om utrymme och allt svårare att få byggnadstillstånd där.

En annan orsak är att tillståndsprocesserna är komplicerade. Inte minst vad det gäller att dra nya luftledningar som ska transportera strömmen från vindkraftsparkerna till konsumenterna.

Läs artikeln från SR.