2011-05-10

Externa nyheter

Energimyndigheten: Utbyggnadstakten av vindkraft är snabbare under 2010

Energimyndigheten skriver i ett pressmeddelande: Vindkraften fortsätter att öka kraftigt i Sverige och statistik från elcertifikatsystemet visar att utbyggnadstakten under 2010 var den snabbaste hittills. Under 2010 installerades 583 MW vindkraft fördelat på 314 vindkraftverk.

Läs hela