2017-10-09

Externa nyheter

Uteblivna elkabeln en het riksdagsfråga

Region Gotlands kamp för en tredje elkabel får stöd i av flera partier i riksdagen. Beslutet att inte bygga förbindelsen är ett misstag, anser Vänsterpartiet.
I sin budgetproposition tar Centerpartiet upp Svenska Kraftnäts beslut att avbryta förberedelserna för en tredje förbindelse mellan Gotland och fastlandet. Efter det har regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur Gotland ska bli självförsörjande på el.

Läs mer här