2013-05-29

Externa nyheter

Utländska investerare tror på förnybar energi

I Dagens Industri skriver journalist Kim Lundin.

Svensk vindkraft har blivit högvilt för utländska investerare. Allt från riskkapitalbolag till pensionsfonder jagar tryggare investeringar i krisens Europa och pumpar in miljardbelopp i förnybar energi i Sverige.

På tisdagen var det stor invigningsfest för Jädraåsens vindkraftspark i Ockelbo kommun. Med sina 66 vindkraftverk är det inte bara Sveriges, utan en av norra Europas största landbaserade vindanläggningar hittills. Och det är i stor utsträckning utländska aktörer som står bakom rekordprojektet, som kostat drygt 3 miljarder kronor. ”Det känns fantastiskt bra. Vi har hållit på med den här typen av investeringar i förnybar energi i Europa i många år.

På många håll tvingas nu ekonomiskt pressade länder skära i stödsystemen av budget skäl. Det gör att många har fått upp ögonen för Sverige, som faktiskt är en av de mest attraktiva marknaderna just nu med låg makroekonomisk risk och ett stödsystem som finansieras av kunderna och inte via statsbudgeten”, säger Mikael Schoultz, partner på Platina Partners.

Okänt i Sverige
Det Londonbaserade riskkapitalbolaget, som förvaltar fonder där bland andra pensionsfonder och privatinvesterare gått in med kapital, är sannolikt okänt för de flesta svenskar. Men som hälftenägare i Jädraåsen är Platina Partners i skymundan en av de utländska aktörer som nu storsatsar på vindkraft i Sverige. ”Bland långivarna till Jädraåsen finns också norska storbanken DNB och SEB samt danska exportkreditinstitutet EKF och pensionskassan Pension Danmark.” Det svenska börsbolaget Arise, som äger andra hälften av den rekordstora vindkraftsparken, pekar på att intresset från utländska investerare har ökat kraftigt det senaste året. ”Det handlar bland annat om franska, tyska, schweiziska och österrikiska pensionsfonder och andra stora institutionella placerare. Skälet är främst att de måste leta nya placeringar på grund av krisen i eurozonen. När de har att välja mellan statsobligationer med noll procent i ränta eller projekt med hög risk i södra Europa är svensk vindkraft ganska attraktivt trots låga priser på el och elcertifikat”, säger Peter Nygren, vd för Arise, och avslöjar att bolaget hoppas hitta nya medinvesterare till kommande projekt utomlands.

”Bara början”
”Detta är sannolikt bara början och utländskt kapital kommer att bli mycket viktigt för fortsatt utbyggnad av svensk vindkraft”, fortsätter han. Även Eolus, som är listat på First North, ser en stark trend där utländska investerare lockas av svensk vindkraft. I dagarna avtalade vindkraftsbolaget om att sälja tre av sina vindkraftsparker till tyska Munich Re, ett av världens största återförsäkringsbolag. ”Det är väldigt spännande och klart positivt för svensk vindkraft. Vi får nu in flera hundra miljoner kronor i kassan som vi kan använda för att utveckla nya projekt”, säger Per Witalisson, vd för Eolus.

Plan på stor vindpark
En som redan laddar för nya stora investeringar i Sverige är Platina Partners. ”Vi har långt gångna planer på ytterligare en ännu större vindkraftspark, Lingbo i närheten av Jädraåsen. Det handlar om en park med 70 verk för i storleksordningen 3,2 miljarder kronor”, säger Mikael Schoultz, och tillägger att Platina denna gången sannolikt organiserar hela investeringen själv.

Kim Lundin, Dagens Industri, kim.lundin@di.se

Se intervju från invigningen av Jädraås med PG Gyllenhammar, Svenska Dagbladet