2015-01-27

Externa nyheter

Utlysning: Forskning inom energisystemstudier

Programmet Strategisk energisystemforskning är en sammanhållen satsning på forskning om energisystemet med fokus på hur olika aktörer, institutioner och övriga delar i systemet samspelar med varandra. Sista ansökningsdag är 18 mars 2015.

Läs hela