2012-12-11

Externa nyheter

Utlysning: Forskningsprogrammet Vindkraft i kallt klimat

Energimyndigheten bjuder in intresserade att ansöka om stöd till projekt inom forskningsprogrammet Vindkraft i kallt klimat. Projektansökan ska vara inlämnad senast tisdagen den 5 februari 2013. Projekt kan förväntas starta tidigast 2013-09-01 och måste vara slutförda senast 2016-12-31.

Läs hela