2013-03-14

Externa nyheter

Utlysning Skånes Vindkraftspris 2013

Är Du vinnare av Skånes vindkraftspris 2013? Priset tilldelas den/det som förtjänstfullt bidragit till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Välkomna med er nominering!

Läs hela