2017-06-13

Externa nyheter

Utmaningar för vindkraft

Det finns många tillstånd för nya vindkraftverk. Samtidigt blir tekniken allt effektivare och billigare. Detta talar för en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige. Det konstateras i en ny marknadsanalys från Noden för näringsliv och affärsutveckling inom Energimyndigheten.

Läs mer här.