2014-06-04

Externa nyheter

Utredare till klimatfärdplan 2050 utsedd

Regeringen har tillsatt en utredare för att ta fram en strategi för det fortsatta klimatarbetet. Klimatfärdplan 2050 ska ta fram konkreta förslag om hur Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.

Läs hela