2018-10-15

Externa nyheter

Utredning föreslår lösningar för mer energieffektivisering och småskalig elproduktion

Idag lämnade regeringens särskilda utredare Lise Nordin över utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändrings betänkande till samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Utredningen, som tillsattes av regeringen i juni 2017 och som har letts av Lise Nordin, är ett steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen mellan riksdagspartierna Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Utredningen föreslår lösningar för att undanröja hinder som hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter när de ska energieffektivisera, bli småskaliga elproducenter eller att lagra egenproducerad förnybar el.

– Energieffektivitet lyfts ofta fram som ett av de områden där det finns störst global potential för klimatinsatser. Samtidigt förändras energisektorn i hela världen i snabb takt mot att bli allt mer decentraliserad. Sverige behöver skapa förutsättningar på båda dessa områden för att vi ska fortsätta leda utvecklingen, säger samordnings och energiminister Ibrahim Baylan.

Läs pressmeddelandet här.