2020-10-20

Externa nyheter

Utredning om ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över möjligheten att ta bort kravet i miljöbalken på kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar, det s.k. kommunala vetot.

Regeringen utser Lise Nordin till särskild utredare. Nordin är före detta riksdagsledamot för Miljöpartiet och arbetar idag som regionutvecklare i Västra Götalandsregionen.

Läs pressmeddelandet från Miljödepartementet här.

Se även: