2013-10-02

Externa nyheter

Utredningsförslag hotar slå ut energiföretagen

Sverige riskerar att tappa stora delar av sin elproduktion om vattenverksamhetsutredningens förslag blir verklighet. Det skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energifrågor och Nicklas Skår, ansvarig för miljörätt. De förespråkar ökad produktion av el från vattenkraft.

Läs hela