2008-03-04

Externa nyheter

Uttagsbeskattning på vindkraftskooperativ en dålig idé

Uttagsbeskattning på vindkraftskooperativ en dålig idé


Förra året fanns det cirka  20 000 andelsägare i vindkraftkooperativ, ett ägande som stod bakom nästan 10 procent av den svenska vindkraften. Vindkraftkooperativ innebär att elkonsumenter investerar i vindkraftverk, vilket leder till att de får en  löpande elkostnad som motsvarar kostnaderna för att driva vindkraftverken.

Ägarformen, som är mycket viktig för vindkraftutbyggnaden, hotas nu i grunden ava en ny tolkning av skattelagstiftningen.


Filer att ladda ner

Uttagsbeskattning