2014-11-12

Externa nyheter

Uttalande av Energiminister Ibrahim Baylan efter möte med sin norske kollega

Uttalande av Energiminister Ibrahim Baylan efter möte med sin norske kollega Olje- och energiminister Tord Lien.
Under gårdagens möte diskuterades bland annat energisamarbetet, elcertifikatmarknaden och EUs klimat och energiramverk för 2030.

Läs hela