2014-10-16

Externa nyheter

Uttalande från klimat- och miljöminister Åsa Romson angående regeringens position inför beslut om EU:s klimat- och energiramverk till 2030

Om en dryg vecka ska Europeiska rådet fatta beslut om vilka klimat- och energipolitiska mål som ska gälla till år 2030. Beslutet är viktigt eftersom det styr medlemsländernas klimat- och energiarbete under många år framöver. EU-kommissionens förslag som presenterades tidigare i år innebär att utsläppen av växthusgaser ska minskas med 40 procent, att minst 27 procent av energin ska vara förnybar samt ett mål om 30 procents energieffektivisering.

Läs hela 

Läs också vårt pressmeddelande