2012-12-21

Externa nyheter

Utvärderingen av stöd till vindkraft är klar

Boverket har nu genomfört en utvärdering av stöd till planeringsinsatser för vindkraft. Totalt har 212 kommuner och 13 länsstyrelser sökt stödet och arbetat med att ta fram planeringsunderlag och/eller arbetat med vindkraft i en översiktsplaneprocess.

Läs hela