2012-03-19

Externa nyheter

Utveckla vindkraftens fulla potential

Bosse Svensson och Karin Stierna, båda (C) och ledamot Regionförbundets beredning Näringsliv och kompetens skriver på debatt i Östersunds Posten:

Det blir alltmer tydligt att den energiöverenskommelse som Centerpartiet möjliggjorde är något av det viktigaste Alliansregeringen genomfört, såväl ur energiomställningsperspektiv som regionalt näringsperspektiv.

Läs hela