2018-05-28

Externa nyheter

Utvecklingen och ökningen av klimatteknik är för långsam

Enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling ska ökningen av den globala medeltemperaturen hållas väl under två grader, tillgången till energi öka och luftföroreningarna minska. Internationella energirådet har gjort en stor analys om ifall trenden inom 38 viktiga teknikområden är förenlig FN:s mål.

Lär mer här