2014-12-17

Externa nyheter

Utvinner jordartsmetaller ur avloppsvatten

Åtråvärda sällsynta jordartsmetaller har stor betydelse för it-industrin, men även för vindkraft- och solenergisektorn. Professor Rainer Buchholz vid Friedrich-Alexander Universitet Erlangen-Nürnberg, FAU, har ägnat det senaste decenniet att studera mikroalger. Tyngdpunkten har legat vid att utvinna ämnen ur alger som kan vara till nytta för människor, exempelvis inom medicin och livsmedel.

Läs hela