2019-02-13

Externa nyheter

V vill att Stockholm bygger egna vindkraftverk

Vänsterpartiet vill se en omfattande satsning på vindkraft i Stockholm. Nu föreslår partiet att staden utreder möjligheten till att både köpa in och bygga egna anläggningar.

Vänsterpartiet i Stockholm vill att staden gör en omfattande investering i vindkraft – bland annat för att ställa om energiförsörjningen i det allmännyttiga bostadsbeståndet som består av cirka 80 000 lägenheter…

Läs hela nyheten i Stockholm Direkt.